Етикет: Раковски

195 години от рождението на Г. С. Раковски

“Родил съм се в 1821 лето от българи родители в оная страшна и ужасна повременност, когато, подир обесването на фанариотския патрик Григория са изпроводени от Цариград в България три паличници паши да оберат оръжието от българите и да изколят и избесят всичките български старейшини и знаменити людие по градищата и по знаменитите големи села… Баща ми се е звал Стойку, а майка ми Руса; домородственото име бащи ми било е Папазоглу (Попович) и Раковала (Раковски), а майчиното ми е било Мамарчовци. Домородството ми от към баща ми били са знаменити люде, приселци в Котел от стараго града Ракова…”

Из “Житие” (1866 г). – Г. С. Раковски

865c0c0b4ab0e063e5caa3387c1a87419a96aeeb176018654da3c2e6543e871d

Георги Стойков Раковски е учил цял живот. Първоначално в елино-българското училище на Райно Попович, сред чийто ученици са П. Берон, Ботьо Петков, Гаврил Кръстевич, Евлоги и Христо Георгиеви.

Прочетете повече „195 години от рождението на Г. С. Раковски“