Банковата ни система е стабилна. Това е изводът на Българската народна банка след проверката могат ли да реагират финансовите институции при лоши сценарии за икономиката.

Банките са добре с капитала и всички са значително над минималните изисквания, увериха от БНБ. Евентуални шокове в нашата и международната икономика също няма да разклатят системата, защото всички финансови институции са издържали проверката на ниво.

Четири банки обаче имат нужда от корекции. Те трябва да вземат мерки за по-добро счетоводство или да си осигурят капитал за извънредни ситуации. Те вече са представили пред БНБ плана си какви корекции ще направят.

Най-важното уточнение обаче е, че препоръките на БНБ към тези банки по никакъв начин няма да се отразят на парите на клиентите в тях.

Идеята на мерките е да е съвсем сигурно, че финансовите институции ще издържат дори при дълбока криза, която е малко вероятна.

От февруари до юни са проверени активите на 22 банки и трябва да се коригират общо 665 млн. лв. в отчетите им, което е 1,3% от активите на системата.

И финансовият министър Владислав Горанов, и управителят на БНБ Димитър Радев увериха, че след стрес тестовете нито една банка няма да има нужда от държавна подкрепа. Парите, които хазната беше заделила за всеки случай ще отидат за покриване на държавен дълг и няма да се налага да се теглят нови заеми.

Резултатите от стрес теста на Обединена българска банка

6,546 милиарда лева са общите активи на Обединена българска банка, показва стрес теста на финансовата институция, публикуван от БНБ.

От тях рисковите експозиции са в общ размер от 4,403 млрд. лева.

Изискуемият собствен капитал от първи ред, който покрива минималното изискване от 4,5 процента, съгласно рисковите капиталови инвестиции е 198,1 млн. лева, а реално ОББ разполага с излишък над минимума от 951,9 млн. лева.

И при нормалния, и при негативния сценарий до края на 2018 година банката покрива минималните изисквания за капиталова адекватност, показват резултатите от проверката.

В раздела за планирани от банката действия и мерки се посочва, че ще се поддържат политики, процедури и правила за постигане на високо качество в бизнес практиките в унисон с регулаторните и счетоводни стандарти и че банката работи по въвеждането на МСФО 9, който влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Резултатите от стрес теста на Банка ДСК

11,264 милиарда лева са общите активи на Банка ДСК, показва стрес теста на финансовата институция, публикуван от БНБ.

От тях рисковите експозиции са в общ размер от 6,547 млрд. лева.

Изискуемият собствен капитал от първи ред, който покрива минималното изискване от 4,5 процента, съгласно рисковите капиталови инвестиции е 294,6 млн. лева, а реално Банка ДСК разполага с 821,5 млн. лева.

И при нормалния, и при негативния сценарий до края на 2018 година банката покрива минималните изисквания за капиталова адекватност, показват резултатите от проверката.

В раздела за планирани от банката действия и мерки се посочва, че ще се поддържат политики, процедури и правила за постигане на високо качество в бизнес практиките в унисон с регулаторните и счетоводни стандарти. Освен това ще бъде извършен преглед на моделите за колективно провизиране с цел по-нататъшното им подобряване.

Резултатите от стрес теста на УниКредит Булбанк

18,878 милиарда лева са общите активи на УниКредит Булбанк, показва стрес теста на финансовата институция, публикуван от БНБ.

От тях рисковите експозиции са в общ размер от 10,157  млрд. лева.

Изискуемият собствен капитал от първи ред, който покрива минималното изискване от 4,5 процента, съгласно рисковите капиталови инвестиции е 457,1  млн. лева, а реално УниКредит Булбанк разполага с 1,803 млрд. лева.

И при нормалния, и при негативния сценарий до 2018 година банката покрива минималните изисквания за капиталова адекватност, показват резултатите от проверката.

В раздела за планирани от банката действия и мерки се посочва, че ще се поддържат политики, процедури и правила за постигане на високо качество в бизнес практиките в унисон с регулаторните и счетоводни стандарти. Освен това УниКредит Булбанк ще работи за по-нататъшно усъвършенстване на моделите за управление на риска и по въвеждането на МСФО 9, който влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Резултатите от стрес теста на Централна кооперативна банка

4,867 милиарда лева са общите активи на Централна кооперативна банка, показва стрес теста на финансовата институция, публикуван от БНБ.

От тях рисковите експозиции са в общ размер от 3,035 млрд. лева.

Изискуемият собствен капитал от първи ред, който покрива минималното изискване от 4,5 процента, съгласно рисковите капиталови инвестиции е 136,6 млн. лева, а реално ЦКБ разполага с 215,4 млн. лева.

И при нормалния, и при негативния сценарий до 2018 година банката покрива минималните изисквания за капиталова адекватност, показват резултатите от проверката.

В раздела за планирани от банката действия и мерки е отбелязано, че „политиките, процедурите и правилата са прегледани с цел подобрение по отношение съответствието на бизнес практиките с регулаторните и счетоводни стандарти“.

Освен това банката ще направи преглед на бизнес плана и капиталовия план за подобряване на устойчивостта на банката към неблагоприятни шокове. Също така ЦКБ работи по въвеждането на МСФО 9, който влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Резултатите от стрес теста на Първа инвестиционна банка

8,885 милиарда лева са общите активи на Първа инвестиционна банка, показва стрес теста, които днес бяха публикувани от БНБ.

От тях рисковите експозиции са в общ размер от 6,356 млрд. лева.

Изискуемият собствен капитал от първи ред, който покрива минималното изискване от 4,5 процента, съгласно рисковите капиталови инвестиции е  286 млн. лева, а реално ПИБ разполага с 431 млн. лева.

И при нормалния, и при негативния сценарий до 2018 година банката покрива минималните изисквания за капиталова адекватност, показват резултатите от проверката.

Препоръките на БНБ към ПИБ са насочени към това да изгради подходящо ниво на своя капиталов буфер. Конкретните мерки за подобрение и за достигане на препоръчания капиталов излишък са официално съгласувани с БНБ. Те са:

  1. Запазване на печалбата
  • Банката ще използва печалбата си, генерирана от обичайната й дейност
  1. Намаляване на рисковите експозиции
  • Банката ще продължи да диверсифицира и намалява риска в своя портфейл
  1. Продажба на придобити активи
  • Банката ще интензифицира процеса по продажба на активите, придобити като обезпечение.
  1. Увеличение на капитала от външни източници
  • Банката ще увеличи капитала си до Април 2017 г.

Банката работи по въвеждането на МСФО 9, който влиза в сила от 1 Януари 2018 г.

Източник на информация: OFFnews; Nova

 

 

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s