БДЖ през призмата на младите хора.

бджпрофилна

От събитията случващи се с българската държавна железница оставаме поразени. Няма нито една държава в ЕС, която по този начин да третира собствената си железница. Крайните мерки за спиране на влакови композиции, взети от управляващите без първоначално проучване, може да се сравни като геноцид към българския народ. Това е повод да представим подобен материал, в който да сравним част от историята на железниците в Европейския съюз с Българската държавна железница.

За да бъде по-точна и ясна темата за читателите, намерихме информация за превозвачите на някои от страните членки в ЕС и направихме съответното сравнение.

Renfe – национален превозвач на Испания.

renfe

Железопътният транспорт в Испания се управлява от частни и публични превозвачи. Общата дължина на мрежата през 2012 година е 16,026 км, от които 10,182 км електрифицирани. В бъдещ план се планира да бъдат изградени повече стандартни линии, защото структурата е изградена от различни по вид релси, които в определени случая са неефективни. Испания е от европейското семейство на UIC. Сегашната цел на управляващите е да свържат всички по-малки градове с високоскоростни влакове, като дължината на мрежата е предвидена да бъде около 9000 км, а година на осъществяване на проекта е 2020 година.

Deutsche Bahn – превозвач на Германия

dbbahn

Германия притежава железопътна мрежа от 41,315 километра, от които 34,211 километра принадлежат към националната, а 19,857 км са електрифицирани. Цялата дължина на железопътната инфраструктура е 76,473 км. Германия е част от Националният Железопътен съюз- International Union of Railways (UIC), както споменахме и за Испания. 1500 е броят на частните компании, използващи приблизително 23,496 влака. През 2006 година, Германия превозва близо 120,000,000 пътници, чрез влакове, предимно на дълги разстояния. Около 2,000,828,000 пък са тези хора, които използват този тип транспорт за близки дестинации. През същата година, товарните влакове превозват 346,118,000 тона стоки. Deutsche Bahn – частна компания е главният доставчик на железопътни услуги на страната. През последните години, компанията се бори да запази пазарния си дял, налице е конкуренция. Всеки, който е имал привилегията да пътува из Германия посредством този тип транспорт, със сигурност, е станал свидетел на удобството, уредеността и бързината на германските влакове.

Société Nationale des Chemins de fer Francais(SNCF) – Национален превозвач на Франция.

sncf

От тридесетте години на миналия век във Франция, автомобилите започват да се използват по-широко в живота на хората и железопътният транспорт започва да търпи загуби. Първите железопътни линии са премахнати през този период, които са от по-различен вид от стандартните и се оказват неефективни. До петдесетте години, транспортът чрез този тип линии дори бива забравен. Днес Френските железопътни мрежи са с дължина около 40 000 километра(25 000 мили). Много от компаниите превозвачи започват да търпят финансови затруднения. През 1938 година, социалното правителство национализира железниците и формира Société Nationale des Chemins de fer Francais(SNCF). Регионалните власти започват да разпределят графика със споразумения между различните области и SNCF. Това продължава до средата на осемдесетте години на миналия век.  От 1981 година са построени нови високо- скоростни линии между най-обитаваните области във Франция, включително столицата. Линията стартира от Париж – Лион. През 1994 година бива построен тунелът под Ламанша, който е огромно постижение с икономическо и социално значение. Той свързва Англия и Франция.

Италианския превозвач – Ferrovie dello Stato

italy

Италианският железопътен транспорт е една от най-важните части от инфраструктурата на Италия, с обща дължина от 24,227 км, от които активни линии са 16,723 км. С построяването на все повече линии за бързи влакове, Италия усилено работи над развитието на този сектор. Тя също е част от International Union of Railways (UIC). Любопитен факт е, че първата линия в Италия е свързвала градовете Наполи – Портици, построена е през 1839 година. Години по-късно, през 1861 година, стартира проект, имащ за цел да улесни транспорта в страната. Ако въобще е резонно да се направи съпоставка с „БДЖ”, то първият бърз влак в Италия е бил „пуснат” през далечната 1939 година и е свързвал Милано с Флоренция. Скоростта, която е развивал е 165 км/ч, а максималната му скорост е била 203 км/ч. През Втората световна война, този влак е бил спрян от употреба. По бързина, този бърз влак е имал качества да се сравнява със скоростта на тогавашните самолети. В България все още сме в период, в който нямаме бърз влак по европейски стандарти, а в момента управляващите говорят за спирането на линии, които според тях са „неефективни”. Явните финансови проблеми в сектора търпят не толкова задоволителни решения.

„Български държавни железници“ ЕАД – национален превозвач на България.

bdz

Първата изградена линия е Русе – Варна през 1866. След Освобождението на България са създадени и Българските държавни железници. Дължината на железопътните линии през 1939 г. е 4426 км.  На 21 декември 1952 г. е въведена в експлоатация и цялата предбалканска линия София – Карлово – Карнобат – Бургас. Към края на 1985 г. в страната са изградени 747 индустриални жп клонове, които обслужват най-големите промишлени предприятия. Електрификацията на българските железници започва през 1963 г. Въз основа на електрификацията се позволява да се започне с автоматизацията, електронизацията, механизацията на процесите и с внедряването на съвременните компютърни технологии в железниците. България не изостава в производството на нови транспортни средства, което обхваща пътнически вагони от различните класове.  ЖП заводите тогава се намират в София и Бургас, Левски, Дряново, Септември, Карлово и др. За осигуряване на железниците с квалифицирани кадри в София е създаден ПЖИ „Тодор Каблешков“ .

Към 1990 г. разгънатата дължина на жп линии достига 7662 км, електрифицирани линии са 2650 км с приблизително 106 900 000 превозени пътника. Българската държавна железница не е най-старата в Европа, но е нашата железница, осигурява транспорт на много българи, притежава история, която е важна за НАС! Може да не е най-модерната, но е символ на България, без който придвижването на студенти, пенсионери, ученици би било оскъпено от избирането на алтернатива, на фона на, и без това затрудненото положение, на тези социални групи. Българската железница е социалният приятел на обикновения българин. Ежедневно с нея пътуват хиляди пълноправни граждани на България.

Данни за Франция :

Пътнически км : 99,2 милиарда км до 2009г.
Двойна писта – 16 445 км.
Електрифицирани – 15 140 км.
Високоскоростни – 1876 км.
Станции – 3 054 бр за 2009 г.

Данни за Италия :

Изградени жп линии – 16,723 км.
Двойна писта – 7 505 км. ( те са включени към общата бройка)
Електрифицирани – 13 217 км
Приходи : 8,228 милиарда за 2012 г.
Нетни приходи : 318 милиона за 2012г
Брой служители – 71 930 човека.
Собственик – Акционерно дружество,
Оператори –  Trenitalia, Nuovo(национално), Trasporto Viaggiatori(национално), Ferrovie Emilia Romagna(местно), Trenord(местно).

Данни за Германия –

Пътнически км : 82,4 милиарда за 2012 година.
Изградени жп линии общо – 41 315 км
Електрифицирани – 19 857 км.
Приходи – 39,296 милиарда за 2012 г.
Оперативни приходи – 2, 708 милиарда за 2012г.
Нетни приходи – 1 477 милиарда за 2012 г.
Собственик –  Германия (100%)
Брой на служителите – 290 000 за 2013 г.

Данни за Испания : 

Изградени жп линии – 16, 026 км.
Електрифицирани – 10 182 км.
Брой на служителите – 13 954 човека.
Собственик – Испания (100%)
Приходи : 2, 014 милиарда за 2013 г.
Оперативни приходи : 21,2 милиона за 2013 г.

Данни за България :

Изградени жп линии – 7662 км до 1990г.
Електрифицирани – 2650 км до 1990 г.
Превозени пътници – 106 900 000 до 1990 година.
Брой служители – 15 500 човека.
Собственик на БДЖ –  България.
Подразделение –  „Българска железопътна компания“ АД е акционерно дружество.
Приходи  –  24,13 млн. лв. за 2007 г.,
Държавна помощ от 2008 г. – 135 млн. лв.
Загуби – 9,15 млн за 2008 г.

Предвид гореспоменатите данни, разликите не са толкова големи, като изключим
Германия, но все пак ние сме малка страна с не ,чак толкова, големи възможности,
приоритети, а и нужди. Все пак не може да не отбележим, че БДЖ през годините е
било печелившо предприятие, което се е развивало почти наравно с останалите
европейски. Всяка една от изброените железници в Европа е преминавала през
неблагоприятни и благоприятни периоди, но явно само нашата е останала
недоразвита през годините. Ние сме една от малкото европейски страни, в които
този сектор не се развива повече от 20 години. Повечето от младите хора са
пътували в чужбина и знаят, че хората там масово използват железопътния
транспорт, като започнем от бизнесмени до обикновени хора. В България е
проблем да се използват железниците, предвид състоянието, в което се намира и
това е напълно разбираемо. Ние от ,,Гласът на младите хора” смятаме, че заслужаваме да имаме работеща и модерна железница, която да се ползва от всички граждани, както е в останалите европейски държави. Затова трябват мерки за развитие на сектора и превръщането му в добра алтернатива за транспорт на българските граждани.

Уважаеми, г-н Министър,
Пишат Ви авторите на новосъздадената група „Гласът на младите хора“. Желаем да изявим мнението си за случващото се с БДЖ, като млади хора със социални възгледи и позиции. Искаме да отбележим, че за нас, Вие сте професионалист и добър министър. Относно решението да бъдат спрени влакови композиции, смятаме, че това беше прибързано действие. Запознати сме с дефицита, но има достатъчно компетентни икономисти, които могат да открият начин за справяне с трудностите в сектора. Българската общественост остана потресена, някои сравниха предвижданите проблеми с геноцид. Все пак се радваме, че в крайна сметка стигнахте до благоразумието и чухте „гласа на народа“. Молим Ви най-искрено да поднесете своето извинение на гражданите и работещите в БДЖ за получилата се ситуация. Смятаме, че това е правилно, за да може гражданите да върнат доверието си към Вас.

Вярваме, че бъдещето на БДЖ е съставено от заздравяване и развитие на системата, за да може железницата да отговаря на нуждите на хората, да отговаря на европейските стандарти и да бъде една добра алтернатива за транспорт на българина.

С уважение,
,,Гласът на младите хора“

Част от информацията за БДЖ е ползвана отhttp:/www.bdz.bg

Информация за железопътния транспорт в Европаhttp://en.wikipedia.org,
http://www.renfe.com,
http://www.bahn.de,
http://www.sncf.com/,
http://www.fsitaliane.it

2 thoughts on “БДЖ през призмата на младите хора.”

  1. Уважаеми г-нМинистър,помислете за следното предложение-ония райони,където железницата не е ефективна може да се въведе някаква такса или мин вноска от всички живущи ,фирми кооперативи кметства за да се субсидира недостига за района.Това може ‘да се реши най-добре с местни референдуми.Ако населението реши-нямате проблем.Ако откаже,си е за негова сметка.

    Харесвам

  2. Уважаеми г-н Министър,като жп специалист-завършил съм ПЖИ и после ВМЕИ-специалност ПЖПС-Ви уведомявам,че практиката на премахване на специалността технически ревизор вагони от бившето ПЖИ е опасна за сигурността на движението в железниците.Такива специалисти в момента се произвеждат от разни курсове и в много случаи те си нямат хабер за какво става въпрос.тел.0897765389

    Харесвам

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s